Paryż Luwr – Wyróżnienie / Award

Rok 2015 był taki sobie, ani zły ani dobry. Nadal byłem niepełnosprawny, łykałem Tramadol jak tic-tac’i, ale robiłem zdjęcia, to pomagało. 

I pewnego dnia, po wysłaniu zdjęć do see.me dowiaduję się, że dwa moje zdjęcia będą prezentowane w Paryżu, na wystawie w Luwrze. Hmm no trudno.

Jedno z nich zostało zaprezentowane jako otwierające dział wystawy, a drugie, no cóż dostało wyróżnienie. 

Nocne zdjęcie Sheffield, dworca kolejowego, zrobione na koniec wizyty w mieście. Tak nie wiedziałem co więcej mogę jeszcze dzisiaj “obfocić”. I na improwizowanej podstawce z poskładanego statywu, muru oporowego i “baletu” popełniłem kilka kadrów, a jeden z nich się spodobał. 

To miłe. 

2015 was so-so, neither good nor bad. I was still disabled, I was ingesting Tramadol like tic-tac’i, but taking pictures, it helped.

And one day, after sending photos to see.me, I learn that two of my photos will be presented in Paris, at the Louvre exhibition. Hmm, it’s hard.

One of them was presented as the opening section of the exhibition, and the other, well, received a distinction.

A night shot of Sheffield, the train station, taken at the end of a city visit. I did not know what more I can photograph today. And on an improvised stand made of a strangely folded tripod, a retaining wall and a “ballet” I made a few frames, and the jury liked one of them.

It’s nice.

Back to Top
Close Zoom
#